• Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013

www.espa.gr

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

www.epanad.gov.gr

  • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

www.csrhellas.gr

  • CSR Europe: The European business network for corporate social responsibility (CSR)

www.csreurope.org

  • International Network for Small and Medium Sized Enterprises-INSME
  • DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS

www.defra.gov.uk

  • GREENHOUSE GAS PROTOCOL

www.ghgprotocol.org

  • ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ)

www.esee.gr

  • ΒΙΟΠΕΙΡΑΙΑΣ – Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά

www.biopeiraias.gr/gr

footer Developed by APOPSI S.A.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.