Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δωρεάν συμβουλευτικής, πραγματοποιείται ο πρώτος έλεγχος επαλήθευσης και σας παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του eco-commerce. Κάθε επόμενη επαλήθευση επαναλαμβάνεται μετά από ένα έτος από την προηγούμενη.

Η επαλήθευση εκπλήρωσης απαιτήσεων κατά eco-commerce, πραγματοποιείται από το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό της Ε.Σ.Ε.Ε.

footer Developed by APOPSI S.A.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.