Η ΕΣΕΕ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ έχει αναλάβει τη διεξαγωγή του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις Εμπορικές Επιχειρήσεις». Στόχος είναι η ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθήσουν τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αποτελεσματικά πρακτικές που θα σχετίζονται με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Το παρόν διαδικτυακό portal παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο επιχειρηματίας προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό. Παρατίθεται το υλικό που έχει αναπτυχθεί, το οποίο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα (χονδρικό & λιανικό εμπόριο) να ακολουθήσουν δράσεις που σχετίζονται τόσο με την περιβαλλοντική όσο και με την κοινωνική ευαισθησία.

Οι ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της ΕΣΕΕ, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών eco-commerce , μέσω Mentoring και παροχής σεμιναρίων προς τους επιχειρηματίες με ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, κ.ά.
  • Επαλήθευση Εκπλήρωσης Απαιτήσεων Συστήματος
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προβολή τους στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας          
footer Developed by APOPSI S.A.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.