Το ιεραρχικό σύστημα υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει πέντε εμπειρογνώμονες και έναν σημαντικό αριθμό από συμβούλους / μέντορες. Η ΕΣΕΕ κατέληξε στη συνεργασία με τους συγκεκριμένους επιστήμονες μέσα από μια ανοικτή διαδικασία επιλογής τους, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης της γνώσης, της εμπειρίας, και της εξειδίκευσής τους σε συγκεκριμένους τομείς. Στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται ειδικοί με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

 
 •  Ο κ. Δημήτρης Μπούρλος, ειδικός σε ασφαλιστικά θέματα
   
 • Ο κ. Αντώνης Μουζάκης, ειδικός σε θέματα φορολογίας
   
 • Ο κ. Νίκος Τριτάρης, ειδικός σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης
   
 • Ο κ. Αντώνης Μέγγουλης, για εξειδικευμένα νομικά ζητήματα,
 • Ο κ. Δημήτρης Καρράς, ειδικός σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας,
 • Η κα. Ειρήνη Βλαχάκη, ειδική σε θέματα οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων.


  Οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζονται από μια ομάδα είκοσι συμβούλων, που συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της υποστήριξης των επιχειρήσεων από την αναγνώριση των αναγκών τους, στον καθορισμό του πλάνου δράσης τους έως και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

  Developed by APOPSI S.A.

  Copyright © 2014. All Rights Reserved.