Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο


 

 

Στη σημερινή συγκυρία οι εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας μας αντιμετωπίζουν έναν συνδυασμό προβλημάτων, κρίσιμων για τη βιωσιμότητα και την καθημερινή τους λειτουργία. Η έλλειψη ρευστότητας, η δραματική μείωση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση και τις δανειακές επιβαρύνσεις δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του εμπορίου.

Είναι λοιπόν αναγκαίο περισσότερο από ποτέ να υποστηριχθούν αποτελεσματικά οι επιχειρηματίες αυτές, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην κρισιμότητα της κατάστασης, να διατηρήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους αλλά και τις θέσεις εργασίας που αυτές προσφέρουν και έτσι να διαφυλαχτεί όσο είναι δυνατόν ο επιχειρηματικός ιστός αλλά και η κοινωνική συνοχή στη χώρα.

Και η υποστήριξη αυτή πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς της λειτουργίας τους, να παρέχεται από εξειδικευμένους ειδικούς σε κάθε τομέα και να καταλήγει στην πρόταση και υλοποίηση ενός συνόλου από ενέργειες εφικτές για την επιχείρηση, αποδοτικές και άμεσου αποτελέσματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Σ.Ε.Ε. σχεδίασε και παρέχει χωρίς κανένα κόστος προς τις εμπορικές επιχειρήσεις μια συμβουλευτική υπηρεσία υποστήριξης μέσω του προγράμματος «Υπηρεσία Υποστήριξης Μ.Μ. Εμπορικών Επιχειρήσεων», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στόχος της Ε.Σ.Ε.Ε. είναι η ελάφρυνση των επιπτώσεων της ύφεσης για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους σε μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον ορίζοντα.

Ήδη περισσότερες από 500 επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Κάθε εμπορική επιχείρηση που επιθυμεί να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Προγράμματος (http://www.esee-support.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ηλέκτρα Παύλου, τηλ. 210 3259 170, Email: helpdesk-mme@esee.gr.

Developed by APOPSI S.A.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.