Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής για δράσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος που υλοποιεί η ΕΣΕΕ: «Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» και το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296254) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» που βρίσκεται στην παρούσα σελίδα, καθώς και να συμβουλευτούν τις σχετικές «Οδηγίες Συμμετοχής».

 

Εφόσον είστε ήδη δικαιούχος του προγράμματος για να εισέλθετε στο σύστημα πατήστε Login και εισάγετε τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί από την ΕΣΕΕ για αυτόν τον σκοπό.


                                                                                                                                                                                                             
Τεχνική Υποστήριξη

Για θέματα σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνήστε με την ΕΣΕΕ
τηλ: 210 3259200
Email: green_helpdesk@esee.gr

Για υποστήριξη σχετικά με την χρήση του συστήματος επικοινωνήστε με την εταιρεία ΆΠΟΨΗ
τηλ: 210 4629300
Email: support@apopsinet.gr